Rudolf Spa Hotels-Rudolf Segélyegyesület

Cím: 1077 Budapest Baross tér 15
Telefonszám: +36702640999
Web: http://hotelrudolf.hu/rudolf/egyesul
E-mail: info@hotelrudolf.hu

Célkitűzésünk 1875 óta változatlan: tagjaink, valamint az általuk eltartott családtagok részére segélyezési és szolgáltatási rendszereink alapján juttatások, kedvezmények biztosítása. Az évtizedek során több szervezeti átalakítás történt. 1989. évtől a piaci viszonyok változása késztetett bennünket arra, hogy folyamatosan fejlesszük segélyezési rendszerünket, illetve szolgáltatásainkat. Egyesületünk közgyűlésein többször elhangzott, hogy az egyesületi tagok segély-, illetve üdülési, szolgáltatási kérelmei az Alapszabály szerint körültekintő és humánus ügyintézéssel kerülnek kielégítésre.

Ez a gondoskodás sem változtatja meg azonban azt a szomorú tényt, hogy a tagság korosodása, romló egészségi állapota és némelykor egyre aggasztóbb szociális helyzete miatt nőtt a segélyek iránti igény, s ezzel a kifizetések összege jelentősen növekedett. Gyakran szembesülünk a balesetekből adódó anyagi nehézségek következményeivel is. Mindez szükségessé teszi a szolgáltatásaink meghatározó alapját képező tagdíjak időszakonkénti értékkövető emelését, amelyre vonatkozóan a Választmány 2002. évben úgy döntött, hogy 2003. január 1-től az emelés nem egy, hanem két évenként történik. Ennek megfelelően a következő tagdíjemelés időpontja 2013. január 01., amely vonzataként segélynemeink is emelkednek.

Mind a régi tagjaink, mind az új belépők esetében mindent megteszünk annak érdekében, hogy elégedettek legyenek Egyesületünk szolgáltatásaival.

Tájékoztatjuk, hogy Egyesületünknek – az Alapszabály szerinti életkort elérő – minden természetes személy a tagja lehet. A Szociális- és családvédelmi rendszerbe 14 éves kortól, a Rudolf baleseti segélyezési rendszerbe 6 éves kortól adott a lehetőség tagsági viszony létesítésére. Tagjaink részére az egyesületi jogtanácsos ingyenes jogi tanácsadással szolgál. Ha családtagjai, vagy ismerősei érdeklődnek Egyesületünk iránt, kérjük hívjon bennünket a megadott telefonszámokon, keressen fel személyesen vagy írásban, hogy minden részletre kiterjedő felvilágosítást adhassunk számukra. Egyesületi Alapszabályunk rendelkezése alapján a Rudolf Segélyegyesület pártsemleges és politikamentes jogi személy, ezáltal jogosult a személyi jövedelemadók 1%-ának fogadására.

Tisztelettel kérjük, ha Ön vagy családtagja, rokona az adóbevallási időszakra még nem kötelezte el magát más civil szervezethez vagy intézményhez, ajánlják meg személyi jövedelemadójuk 1 % – át a Rudolf Egyesületnek. Adószámunk: 19001535-2-42. Előre is hálásan köszönjük remélt támogatását, amelyet a szociálisan rászorult, nehéz helyzetben lévő nyugdíjas tagtársainknak juttatunk tovább.

Valami új a régi helyett!

Forradalmi újítások az utazás területén!
Csatlakozz hozzánk Te is, és próbáld ki minősített Hoopperjeinket, és fedezd fel a várost velük együtt!